Resultat förstudie

Nu är förstudien offentlig.

Förstudie. Elektriska vägar – elektrifiering av tunga godstransporter

Elektriska vägar samhällsekonomisk kalkyl
Elektriska vägar Miljöanalys
Transportkedjor

Här följer en kort sammanfattning och hela förstudien.                                            

Införandet av elektriska vägar skulle innebära:
Betydande energieffektivisering, så mycke som 10 TWh/år energi kan sparas vid en fullskalig utbyggnad.
Minskad dieselförbrukning med upp till  1400 miljoner liter/år.
(1400 miljoner liter=35st Exxon Valdez som förlist utanför Alaska 1989)
Minskade koldioxidutsläpp med upp till 4,26 Mton.
(4,26 Mton/år är mer än de samlade CO2 utsläppen från bostäder och flyg i Sverige)Stora samhällsekonomiska vinster.
Relativt små infrastruktur investeringar
(ca 10 % av kostnaden för snabbtåg/km inkl. trafiksäkerhets höjande åtgärder). 
Minskad säkerhetsrisk när Sveriges transportnäring blir oberoende av olja. 
Stor kostnadsbesparing för Svensk åkerinäring med ökad konkurrenskraft som följd.
Stora framtida exportmöjligheter för Svensk basindustri.

Det finns efter denna förstudie inga hållbara argument för att inte satsa på fullskalig utbyggnad av elvägar.