Bakgrund

Tekniken med tråddrift av tunga fordon är
beprövad och utvecklad i snart 100 år.

Det finns för närvarande mer än 40 000 trådbussar i över 350 städer över hela världen. Förutom trådbussar har det funnits enstaka system med trådlastbilar. Trådfordon var vanliga fram till 1960 talet då fossildrivna fordon tog över marknaden. Främsta anledningarna var tidsandan, billig olja, låga investeringskostnader och okunskap om oljans miljöpåverkan. Trots att de multinationella oljebolagen under mer än 50 år gjort allt de kunnat för att slå ut all konkurrens har eldriften överlevt. Dagens miljöproblem, de sinande oljereserverna och en stor global efterfrågan innebär att oljepriset inom några år riskerar att ligga betydligt högre än idag. Oavsett om klimatförändringarna tvingar oss att minska användningen av fossila bränslen eller att de helt enkelt tar slut så måste vi snabbt finna alternativ, om vi vill fortsätta vårt sätt att leva.

Utmaningen med eldrivna tunga transporter
har till mindre del att göra med teknik.

Idag finns inget system för kommersiellt bruk. Idén med elvägar är att använda beprövad, miljövänlig och robust teknik och förfina användningen. Eldrift framstår enligt oss som det enda realistiska alternativet till oljan på kort och medellång sikt. Utmaningen är att elektriska fordon innebär ett paradigmskifte där stora ekonomiska intressen står på spel. Oljebolag, fordonstillverkare och skattesystemet utmanas. Elvägar kombinerar järnvägens miljövänlighet och driftsekonomi med vägnätets tillgänglighet och flexibilitet.