Om

Svenska Elvägar AB arbetar för en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar vägtransportförsörjning.

I dagens debatt förutsätts att järnvägar är elektriska, miljövänliga och kostnadseffektiva, medan lastbilar har en stor tillgänglighet och är flexibla men drivs med en förbränningsmotor, som inte är bra för miljön. Varför inte ta det bästa av två världar? Elvägen kombinerar järnvägens miljövänlighet och driftsekonomi med vägnätets tillgänglighet och flexibilitet.

Tekniken finns.

All teknik som behövs för att elektrifiera den tunga trafiken finns redan, vi behöver bara använda den på ett nytt sätt. Trådbussar har funnits sedan länge. Med dagens hybridmotorer, som bl.a. används i vissa trådbussar, och hybridbilar, kopplas automatiskt den sekundära drivkällan in när elförsörjningen tar slut. Genom att elmotorer är energisnålare än förbränningsmotorer, skulle detta kunna innebära stora miljövinster och ett stort steg mot ett fossilfritt samhälle.

Det existerande vägnätet är en enorm tillgång.

Användningen av fossila bränslen kommer att fasas ut oavsett om drivkrafterna är klimatfrågan, minskad tillgång eller politisk instabilitet. Vårt samhälle är beroende av tillförlitliga och säkra vägtransporter oberoende av om man transporterar gods, mat eller människor. Den investering, både i monetära och i miljötermer, samhället har gjort i det existerande vägnätet utgör samtidigt en enorm tillgång. Den stora utmaningen är att pedagogiskt förklara för beslutsfattare och allmänhet att det kan finnas enkla lösningar på svåra problem, bara man törs ifrågasätta vedertagna sanningar.

Film som illustrerar hur strömavtagaren ansluter och frånkopplas under färd. Klicka för att se filmen.

Citat av Harry Frank KVA:

”Framtiden saknar företrädare, särskilt den framtid som kräver förändring.
En produkt, ett system, som inte finns saknar företrädare. Däremot: varje aldrig så eländigt fungerande och obehövlig verksamhet som har företrädare kan räkna med en post i nästa års budget. 

Vad händer med de ofödda stackarna? Som kanske är de som skall bära upp framtidens mest dynamiska och välbehövliga områden. Vem talar för dem som saknar röst? 

Visionen måste vara starkare än motståndet från dem som tror på befintliga lösningar” 

Hälsningar

Harry