Oljebolag

Idag arbetar oljebolagen
för att hitta alternativ till oljan.

Den kommer att ta slut, frågan är bara när.  Eftersom hela distributionskedjan för fossila bränslen finns, och det är därifrån en stor del av oljebolagens intäkter kommer,  arbetar man enbart med att ersätta oljan med drivmedel som fungerar i förbränningsmotorer liknande bensin och diselmotorer. För oljebolagens del innebär det att man kan fortsätta med existerande affärsmodell, d.v.s. leverera drivmedel till fordon via mackar, vilket är en förutsättning för att behålla eller öka nuvarande omsättning. El kan distribueras av andra aktörer efter mindre uppgraderingar av existerande elnät. Elfordon kan därmed förses med energi helt oberoende av dagens leverantörer, vilket inte ligger i oljebolagens intresse.  Filmen Who killed the electric car bygger på händelser i Kalifornien omkring 2005, där oljebolagen kraftfullt motarbetar utvecklingen av elmotorer. Vad vi vet är filmen inte kritiskt granskad, men den väcker många tankar om vilka krafter som ligger bakom bil och oljeindustrins beslut och produktion. Den är defenitivt värd att se.