Fordonstillverkare

De rörliga kostnaderna för ett eldrivet fordon är mindre än 50 % av ett dieseldrivet.

För att fordonen skall kunna göra avstickare från elvägnätet behövs en hybridmotor.  En elmotor är i förhållande till en förbränningsmotor nästan helt underhållsfri och betydligt billigare att producera. Ett elfordon klarar sig med en betydligt enklare drivlina. Behovet av växellåda och kraftöverföring bortfaller i princip helt med elmotorer placerade i bakaxeln. Ett elhybrid-fordon i massproduktion bedöms inte bli dyrare än ett fossildrivet fordon.

Med stigande oljepriser kommer den
ekonomiska fördelen med eldrift bara att öka.

De rörliga kostnaderna för ett eldrivet fordon är mindre än 50 % av ett dieseldrivet. Det gör att med ett utbyggt elväg-nät, har de elhybriddrivna fordonen goda förutsättningar att konkurrera ut de dieseldrivna fordonen enbart på företagsekonomiska grunder. Redan idag är dieselkostnaden mellan 40-50 % av totalkostnaden för en transport.

Elvägar kan leda till en ny basindustri i Sverige!

Scania har utvecklat hybridmotorer till tunga fordon som idag är i drift, dessa fordon behöver bara kompletteras med strömavtagare så är systemet fungerande. Även Volvo och Hägglunds/BAE-systems är långt framme i utvecklingen av hybridmotorer. Se information från Scanias och Volvos hemsidor. Genom att leda utvecklingen av elektriska vägar och system kommer svensk industri att ha ett kommersiellt försprång när andra länder bygger om sina transportsystem. Sverige kan bli ledande inom området.