Trafikverket, Energimyndigheten och Vinova startar nu en förkommersiell upphandling som ska resultera en eller två demosträckor. ”Vår förhoppning är att se Elektriska lastbilar på en allmän väg innom två år”.


Comments

Name (required)

Email (required)

Webbplats

Speak your mind