Nu har Energimyndighetens ”Demoprogram för elfordon” beviljat oss pengar för att genomföra en Lokaliseringsutredning för en demoanläggning.

Det gamla gardet Svenska Elvägar, Projektengagemang, Trafikverket och Elforsk har nu fått sällskap av Posten. De är intresserade av att utreda möjligheterna att ha elväg som ett led mellan järnväg och lokaldistribution för att ytterligare minska sina CO2-utsläpp och medverkar aktivt med en möjlig demonstrationssträcka i Växjö kommun.

Lokaliseringsutredningen kommer under sommaren och hösten 2012 att utreda flera lokaliseringsalternativ för att kunna påbörja ansökningsprocesser för demonstrationsanläggning på en eller flera lämpliga platser. Utredningen kommer bl.a. att innehålla ekonomiska kalkyler och möjlig utformning av anläggning samt förväntad CO2-reduktion både för demosträckan och för implementeringar i större skala.

Dessutom kommer drivkrafterna för respektive intressentgrupp vid en elvägsanläggning redovisas och stort fokus kommer även att läggas på att utreda vilka lagar och regelverk som berörs av en ansökan om anläggning av elväg. För detta planeras en särskild arbetsgrupp tillsammans med bl.a. Trafikverket och Transportstyrelsen, där ansökningsprocessen kommer att granskas och eventuella omarbetningar av regelverk kan sättas igång.

Vi är väldigt glada att återigen ha fått Energimyndighetens förtroende att ta Sverige ett steg närmare att bli först i världen med trådlastbilar i trafik på allmänna vägar!


Comments

Name (required)

Email (required)

Webbplats

Speak your mind