Welcome to our new homepage!

Welcome to our updated english homepage!

Trafikverket, Energimyndigheten och Vinova startar nu en förkommersiell upphandling som ska resultera en eller två demosträckor. ”Vår förhoppning är att se Elektriska lastbilar på en allmän väg innom två år”.

Här följer några fler bilder från Svenska Elvägars besök i Almedalen på Gotland, där vi medverkade vid Siemens frukostseminarium om sin elvägsteknik som de kallar eHighway.

Anders Nordqvist, Svenska Elvägar, berättade om elvägsfrågans utveckling i Sverige sista åren och om känslan att få köra en el-lastbil på testbanan utanför Berlin.

Panelen som diskuterade var odelat positiva till att Sverige skulle kunna vara först i världen med elvägar i verklig transport-trafik.
Från vänster: Magnus Henke från Energimyndigheten, Anders Berndtsson från Trafikverket, Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Jan Erik Sundgren från Volvo, Sara Bengtsson från Scania, Harry Frank från Kungliga Vetenskapsakademien samt moderator Mia Odabas.

Per Ranch, från Projektengagemang och projektledare för elvägsprojektet, fick tillfälle att berätta om den Lokaliseringsutredning vi nu genomför för att hitta en lämplig plats för demosträcka i Sverige och kunde även redogöra för den positiva respons vi fått från åkare på olika platser.

Fem glada elvägsentusiaster framför en strömavtagarförsedd lastbil, det vi jobbat för så länge!
Per Ranch, Harry Frank, Bo Bylund, Johanna Snygg & Anders Nordqvist.

Igår, måndagen 2 juli, deltog Svenska Elvägar i Siemens frukostseminarium om eHighway-tekniken i samband med Almedalsveckan i Visby.

Anders Nordqvist berättade om hur elvägs-initiativet uppstått i Sverige och vad som händer i framtiden, med demonstrationssträcka m.m. Det var stor uppslutning på Teaterskeppet i Visby hamn och på kajen stod en stilig grön lastbil utrustad med strömavtagare!

Flera bilder kommer snart.

Nu har Energimyndighetens ”Demoprogram för elfordon” beviljat oss pengar för att genomföra en Lokaliseringsutredning för en demoanläggning.

Det gamla gardet Svenska Elvägar, Projektengagemang, Trafikverket och Elforsk har nu fått sällskap av Posten. De är intresserade av att utreda möjligheterna att ha elväg som ett led mellan järnväg och lokaldistribution för att ytterligare minska sina CO2-utsläpp och medverkar aktivt med en möjlig demonstrationssträcka i Växjö kommun.

Lokaliseringsutredningen kommer under sommaren och hösten 2012 att utreda flera lokaliseringsalternativ för att kunna påbörja ansökningsprocesser för demonstrationsanläggning på en eller flera lämpliga platser. Utredningen kommer bl.a. att innehålla ekonomiska kalkyler och möjlig utformning av anläggning samt förväntad CO2-reduktion både för demosträckan och för implementeringar i större skala.

Dessutom kommer drivkrafterna för respektive intressentgrupp vid en elvägsanläggning redovisas och stort fokus kommer även att läggas på att utreda vilka lagar och regelverk som berörs av en ansökan om anläggning av elväg. För detta planeras en särskild arbetsgrupp tillsammans med bl.a. Trafikverket och Transportstyrelsen, där ansökningsprocessen kommer att granskas och eventuella omarbetningar av regelverk kan sättas igång.

Vi är väldigt glada att återigen ha fått Energimyndighetens förtroende att ta Sverige ett steg närmare att bli först i världen med trådlastbilar i trafik på allmänna vägar!

eHighway

maj 7, 2012 | Leave a Comment

Siemens har idag presenterat sitt eHighway system.

eHighway är Siemens motsvarighet till det system som vi i Sverige kallar elvägar. Det är det här systemet vi på Svenska Elvägar har jobbat för så länge.  Det arbete vi gjort tillsammans med bland annat Trafikverket och Energimyndigheten gör att Sveriges beslutsfattare har ett bra underlag att utgå ifrån.  Sverige har chansen att bli världsledande, och som första land i världen köra tunga vägransporter utan fossila drivmedel!

 Se filmerna på riktiga el-lastbilar som finns på en anläggning utanför Berlin.

NU är vi igång!!

http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/interurban-mobility/road-solutions/electric-powered-hgv-traffic-eHighway/Pages/electric-powered-hgv-traffic-eHighway.aspx

  Read more

Idag höll vår professor Harry Frank ett anförande vid en hearing om godstransporter i riksdagens trafikutskott. Där berättade han bland annat om hur enkelt det är att konvertera ett befintligt fordon till ett elektriskt och om den låga investeringskostnaden för infrastrukturen.

Dessutom visade han bilder från en tysk testanläggning där det faktiskt körs riktiga trådtradare!!
Vi som jobbar i projektet har vetat om det ett tag och har till och med fått möjligheten att vara där och provåka för några veckor sedan, men det har fram tills nu varit väldigt hemligt runt det.

Se hearingen här: http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Trafikutskottet/Oppna-utfragningar/Oppe/?did=GZC220120329ou1&doctype=ou

Nu är Elvägars informationsfilm färdig!

Det tog 2 år och 8 mån efter att konceptet trådtradare presenterades i
SVD-Brännpunkt den 24 juli 2009 ,innan en regeringsminister nämner det i DI 8 mars 2012, som möjlig lösning för malmtransporter.
Det känns fantastiskt säger Anders Nordqvist, VD för Svenska Elvägar. Efter totalt fyra års arbete får vi äntligen elvägs konceptet bektäftat. På både Trafikverket och Energimyndigheten finns många som helhjärtat trott på vår idé och kämat för att den ska bli verklighet Det är tack vare deras fantastiska stöd vi står där vi gör idag, när vi snart tar ett stort steg mot Sveriges mål om fosilfria tunga transporter.

Transporterna mellan Northland Resources gruva i Kaunisvaara och malmbanan i Svappavaara kan komma att ske med eldrivna lastbilar, s.k. trådtradare . Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ger Trafikverket i uppdrag att snabbutreda frågan.

Läs mer i DI 2012 03 08

Se på SVT 2012 03 08